La cognició en la recuperació de les lesions traumatològiques

Segurament si preguntéssim perquè serveix l’Exercici Terapèutic Cognoscitiu (ETC) o més conegut com a Mètode Perfetti, aquells que n’hagin sentit parlar respondrien que va dirigit a la recuperació dels pacients amb alteració neurològica i, en concret, que cursin hemiplegia. La idea no és falsa, però sí incompleta. Més enllà de poder dirigir-se a l’abordatge d’altres i variades patologies […]

Problemas craniomandibulares y suplementación

Hoy en día cada vez hay más gente con dolores orofaciales, craneales o mandibulares, debido a una o diversas causas como por ejemplo el estrés que vive nuestra sociedad. ¿Cuanta gente conocéis que bruxan (presionan los dientes) por la noche? ¿O incluso cierran fuerte los puños y duermen en tensión toda la noche sin descansar? […]