Pilates Contrology MAT

El Pilates ajuda a entrenar el cos i la consciència per aconseguir unes condicions òptimes en l’actitud postural, la respiració, la flexibilitat, el moviment articular, l’alineació de les extremitats i sobretot, l’estabilitat lumbo-pèlvica o de l’esquena.

L’objectiu és aconseguir el control del centre del nostre cos per poder realitzar qualsevol moviment o esforç amb la màxima eficiència energètica i postural. Ens permetrà prevenir lesions com protrusions o hèrnies discals, ja que ajuda a reabsorbir-les i millora així la qualitat de vida disminuint el dolor durant el moviment.