Inducció miofascial

La fàscia és la forma del teixit conjuntiu que envolta tots els òrgans permetent una posició correcta i un bon funcionament del nostre organisme. El recorregut d’aquesta xarxa fascial és continu, i per tant, qualsevol canvi estructural en una determinada zona produirà restriccions en una altra donant a certes “incomoditats”.

La Teràpia Miofascial es un mètode d’avaluació i de tractament amb  moviments i pressions suaus i sostingudes que elimina les restriccions i equilibra la funció corporal alterada.