La Kinesiologia holística ( Kine = moviment , logo = estudi y holos = tot)  és una tècnica de diagnòstic global de les afectacions de l’organisme que ens permet buscar amb més profunditat l’origen del malestar, dolor o patologia del pacient.

Amb la Kinesiologia es contemplen els possibles desequilibris del cos del pacient a partir de varis testos musculars, on s’evidencien alteracions funcionals del cos com per exemple dèficits vitamínics, nutricionals, toxèmia, disfuncions múscul-esquelètiques, problemes energètics, electromagnètics (ex.: geopaties) i afectacions emocionals.

La Kinesiologia també és un mètode de tractament integral del pacient on s’uneix la fisiologia mèdica actual amb coneixements i experiències mil·lenàries, augmentant i optimitzant l’energia del cos, perquè aquest iniciï un procés de curació per ell mateix, restablint la salut.