Exercici terapèutic cognoscitiu o MÈTODE PERFETTI

Abordatge de rehabilitació per a les alteracions del Sistema Nerviós Central com l’ ictus, traumatismes cranials, lesions medul·lars, esclerosi múltiple, Parkinson… o del Sistema Nerviós Perifèric com la paràlisi facial o del Plexe Braquial.

Pretén millorar i/o recuperar el moviment alterat per la lesió, sempre tenint en compte les característiques de cada pacient tant a nivell motor (problemes en la marxa, per moure el braç o manipular objectes…), sensitiu (dificultats pel tacte, sensacions articulars) com cognitiu (capacitat d’atenció, memòria, llenguatge…).