Drenatge limfàtic manual

El sistema limfàtic està constituït pels vasos i els ganglis limfàtics i conté un líquid que s’anomena limfa. El drenatge limfàtic manual (DLM) consisteix en realitzar unes maniobres molt suaus que drenen la limfa que s’ha acumulat en una zona determinada. Està indicat a edemes (acumulacions de líquids) provocats per intervencions quirúrgiques, d’origen traumàtic (contusions)…,
a trastorns d’origen reumàtic (inflamacions articulars…), trastorns cutanis, respiratoris, digestius o neurològics, fins a trastorns que ens afecten més a nivell estètic, com podria ser la cel·lulitis, l’acne, tractament de cicatrius…