Mètode schröth

Tècnica indicada per als pacients que pateixen deformitats de columna vertebral com: l’escoliosi i les alteracions de les corbes lordòtiques i cifòtiques.

Es pauten sessions setmanals per aprendre a corregir la postura i evitar la progressió de la deformitat, a través de la consciència corporal. Amb els exercicis es busca recuperar l’equilibri muscular, millorar la funcio respiratòria i fer un aprenentatge de la correcció postural. Posteriorment s’ha d’automatitzar i aconseguir integrar-ho en les activitats de la vida diària.

En l’etapa de creixement és quan cal posar més atenció a possibles deformitats.