Kinesiologia educativa

Brain Gym©

 

Amb Brain Gym © potenciem les habilitats d’aprenentatge mitjançant moviments corporals senzills que ajuden a connectar ambdós hemisferis del cervell, i es desenvolupen les connexions neuronals que son essencials per l’aprenentatge. Activem determinades àrees del cervell.

Millora la connexió cervell-cos a través del moviment i aconseguim integrar totes les capacitats visuals, auditives i tàctils.

 

Tot això ens beneficia en: habilitats acadèmiques com lecto escriptura, bloquejos i estrés davant un nou aprenentatge, comprensió, cal·ligrafia, ortografia, concentració, atenció, comunicació, problemes de conducta.

Reflexes Primaris

Molts nens amb dificultats d’aprenentatge, de visió, de lectura, d’escriptura i atenció tenen els reflexes innats del sistema nerviós central actius, que son els que ens ajuden a desenvolupar-nos des de el naixement. Aquests reflexes cada vegada que s’estimulen provoquen una reacció involuntària impedint que certs processos es facin d’una forma automàtica.

A Gemma Manero Fisioteràpia i Salut avaluem els reflexes primaris per a determinar si hi han reflexes actius que impedeixen una evolució normal del desenvolupament psicomotriu, percepció sensorial i cognitiva per aconseguir un aprenentatge eficaç.

Quan els reflexes desapareixen podem observar resultats a nivell motor, acadèmic, coordinació ma-ull, inclús emocional.

Símptomes que poden donar els reflexes quan encara estan actius?

 

  • Dislèxia i dificultats d’aprenentatge
  • Males postures
  • Pobre coordinació mà-ull
  • Poc equilibri
  • Pobre coordinació psicomotora
  • Problemes de lateralitat i moviments creuats
  • Males postures a l’hora d’escriure
  • Enuresi, i problemes per controlar esfínters
  • Problemes d’atenció i concentració
  • Problemes per aprendre a fer la tombarella, saltar en un peu o anar amb bicicleta
  • Mareig per moviment
  • Problemes de comportament, molt introvertit, tímid o agressiu
  • Paraules entretallades, llenguatge pobre i tardà
  • Hipersensibilitat a la llum, al tacte, als estímuls visuals o kinestèsics
  • Mala lletra
  • Hiperactivitat
  • Es distreuen fàcilment
  • Impulsivitat
  • Problemes d’organització

© Gemma Manero Centre de Fisioteràpia