Kinesiolgia Holística

La Kinesiologia és un mètode de diagnòstic i tractament integral que uneix la fisiologia mèdica i els coneixements mil·lenaris d’altres mètodes, I ens permet anar més enllà en el diagnòstic de l’aspecte biomecànic en sí mateix.

Com funciona?

Realitzem una batería de  testos musculars per saber si hi ha una debilitat d’algun múscul, que al mateix temps, a través del sistema nerviós vegetatiu, té relació amb un organ o una vértebra. Valorem si la debilitat és causada pel propi muscul (que a la vegada pot afectar en la inestabilitat d’alguna articulació) o d’una manca de movilitat vertebral o per congestió orgànica. A més a més, tots sabem que la medicina tradicional xinesa relaciona els organs amb les emocions i per tant també podem ajudar a l’equilibri emocional de la persona juntament amb el tractament d’altres professionals de la salut, així com també ajudar al funcionament orgànic.