La cognició en la recuperació de les lesions traumatològiques

Segurament si preguntéssim perquè serveix l’Exercici Terapèutic Cognoscitiu (ETC) o més conegut com a Mètode Perfetti, aquells que n’hagin sentit parlar respondrien que va dirigit a la recuperació dels pacients amb alteració neurològica i, en concret, que cursin hemiplegia. La idea no és falsa, però sí incompleta. Més enllà de poder dirigir-se a l’abordatge d’altres i variades patologies […]

Desarrollo e integración del conocimiento en neurociencias en el tratamiento fisioterápico del paciente neurológico: la teoría neurocognitiva.

Hoy en día la neurociencia ya no puede ocuparse del cerebro considerando sólo la perspectiva de la neurobiología que se interesa de niveles más estructurales del sistema nervioso (nivel celular y molecular); con la entrada, a mediados del siglo XX, de las ciencias cognitivas en el panorama de las ciencias se considera que el sistema nervioso debe ser estudiado […]